Guru

FOTONAMA GURUMAPELALAMAT RUMAH
Dra. LILIS SRI ANDAYANI, MMGuru IPSSumengko, Duduksampeyan Gresik
Drs. ABDUL ROKHIM  GURU IPA Hendrosari, Menganti, Gresik
JAENUDIN  Sumengko, GURU MATEMATIKA Duduksampeyan, Gresik
SUKARTO, S.Pd.  GURU BAHASA INDONESIA Glindah, Kedamean Gresik
Drs. H. NURUL YAHYA GURU BAHASA INDONESIA BENOWO, SURABAYA
Drs. MUHAMMAD DJALAL  GURU ILMU PENGRTAHUAN SOSIAL BENJENG, GRESIK
SUYANTO S.Pd.  GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM KEMUDI, DUDUK SAMPEYAN
AJIM S.Pd.  SETROHADI,  GURU MATEMATIKA DUDUKSAMPEYAN GRESIK
ROSIDATUN, S.Pd.  GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM BENJENG, GRESIK
USAHARWATI, S.Pd.  GURU SENI BUDAYA MANYAR, GRESIK
DIAH RETNO DEWI, S.Pd.  GUEU BAHASA DAERAH RANDUAGUNG GRESIK
SUDARSONO, S.Pd.  GURU PJOK BENOWO, SURABAYA
UMMI KHURRIYAH, S.Pd. GURU BAHASA INGGRIS  CERME, GRESIK
LEDY A.S.H, S.Pd.GURU BIMBINGAN KONSELING DUDUK SAMPEYAN, GRESIK
RUSDI CAHYONO, S.Kom.  GURU TIK MANYAR, GRESIK
MUH. HUSNUL YAQIN, S.Pd.  GURU MATEMATIKA MANYAR, GRESIK
MAS,ULAH, S.Pd.GURU BAHASA INDONESIA BENJENG, GRESIK
INDARWATI,S.Pd.GURU PRAKARYA KEBOMAS, GRESIK
EVI MUSYAFA’AHS.Pd.GURU BAHASA INGGRIS DUDUKSAMPEYAN, GRESIK
HENI WIDI ASTUTI, S.Pd.  GURU MATEMATIKA DUDUKSAMPEYAN GRESIK
UMI KHOLIFAH, S.Pd. GURU BAHASA INDONESIA DUDUKSAMPEYAN,GRESIK
PANDU GIRINDA PRASASTI, S.Pd. GURU BIMBINGAN KONSELING LAMONGAN
GANDUNG BUDI PRAYOGO, S.Pd. GURU BAHASA INGGRIS LAMONGAN
UTAMI NURJANNAH, S.Pd.   GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL YOGYAKARTA
KESY MY NINGRUM, S.Pd.   GURU PJOK MALANG
LUSI MARIA HANDAYANI, S.Pd. GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM BENJENG, GRESIK
 UMMU MARATUL CHUSNAH, S.Pd.  GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENGANTI, GRESIK